Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

התקשרו עכשיו

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

תקנון

תנאי השימוש באתר / תקנון

  1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  1. רשאים להשתתף באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל ,אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
  1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון \, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  1. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
  1. במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:
   1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
   2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר או לתאם עם החנות בטל 0505230897.
   3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
  2. ביטול הצעות :
   1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק).
   2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .
   3. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של5% בנוסף לדמי המשלוח המלאים אך לא למעלה מ- 100 ש”ח , בהתאם להוראות החוק .
   4. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
   5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .
   6. במקרה והמוצר יוחזר לחנות ללא דרישה מצד הלקוח החנות מתחייבת לשמור על המוצר 45 יום ולאחר מועד זה תהיה חופשית לנהוג במוצר כפי ראות עיניה.מוצר שיוזמן באיסוף עצמי ישמר ללקוח 60 יום ולאחר מועד זה תהיה החנות חופשית לנהוג במוצר כראות עיניה.
   7. תקלות במוצר אם יהיו מחייבות את הלקוח להעביר באחריותו אל החנות
   8. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
   9. מוצרים שיוחזרו עקב טעיות המזמין יחויבו במלוא דמי המשלוח ו 10% מערך המוצר עד 100 שח.
   10. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה. החנות תהיה רשאית לבטל עיסקהאו מכירה במקרים הבאים:
    אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון . החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .
  1. אספקת המוצרים :
   1. המוצרים יסופקו באמצעות דאר ישראל או שליחים.זמן אספקת המוצר יחל לאחר שיתקבל אישור התשלום.
   2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי . החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
    • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
    • שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
    • כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
   3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .במקרים מסוימים יידרש תשלום נוסף על המשלוח.
   4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג כולל ימי חול המועד זמני אספקה לכל היותר עד 14 ימי עסקים לכל היותר
  1. הגבלת פרטיות:
   החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנתה הפרטיות, התשמ”א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

   כללי :

   1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי . מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
   2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
   3. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
   4. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המככירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
   5. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
   6. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
  1. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
  2. כל נושא השליחיות ועלותם מתיחסים אך ורק למשלוח בישראל. לכל מקום אחר בעולם תהיה עלות שתתאום מראש

  1. אמינות :
   1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
   2. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .
 1. סמכות שיפוט :
  על סעיפי תקנון זה : יכולי דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט תינתן לבתי המשפט באזור המרכז.

קטגוריות

דילוג לתוכן